Saturday, September 22, 2007

ആമുഖം

തികച്ചും ഏകാന്തമായ നേരങ്ങളിലാണ്‌ ഞാനെപ്പോഴും എന്നെ അടുത്തറിയാന്‍ ശ്രമിക്കാറ്‌. പിറകോട്ടു സഞ്ചരിക്കുമ്പോള്‍ കാണുന്ന ദൃശ്യങ്ങളെ ഏതെങ്കിലും സ്വകാര്യവും സ്വതന്ത്രവുമായ ഒരിടത്തുനിന്നും യാതൊരു മുന്‍വിധികളുമില്ലാതെ നോക്കിക്കാണുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം സഞ്ചരിച്ച കാലത്തെ അറിവിന്റെ പരിമിതികളിലൂടെയും സ്വതസിദ്ധമായ ദൗര്‍ബല്യങ്ങളെ കഴിയും വിധം മാറ്റിനിര്‍ത്തിക്കൊണ്ടും അറിയാന്‍ ശ്രമിക്കുക എന്നത് തന്നെയാണ്‌.

പലപ്പോഴും അലോചനയില്‍ കടന്നു വരാറുള്ള ഒരു കാര്യം. ഇന്ന് ഈ സമയം ഇവിടെ നില്‍ക്കുന്ന എന്റെ അസ്ഥിത്വത്തെക്കുറിച്ചു തന്നെയാണ്‌, എന്റെ ചിന്തകള്‍, മതം, എന്നിലലിഞ്ഞു ചേര്‍ന്ന ഭൂതത്തിന്റെ മായാമുദ്രകള്‍ ഇതല്ലാം നിഗൂഡമായ ഒരനുപാതത്തില്‍ കൂടിച്ചേര്‍ന്ന് ഞാന്‍ രൂപപ്പെട്ട ഒരു നീണ്ട പരിണാമത്തെക്കുറിച്ച്‌. മാറിയും മറിഞ്ഞും വരുന്ന കാലാവസ്ഥയില്‍, പ്രക്ഷുബ്ദമായ ഒരു കടലില്‍ ആടിയുലഞ്ഞും വഴിമാറിയും സഞ്ചരിക്കുന്ന കപ്പല്‍ പോലെയുള്ള ഒരു മനസ്സിന്‌ അസ്വാഭാവികമായ കുതിപ്പുകളേറെയായിരിക്കും. ഒരിടത്തും ഉറച്ച്‌ നില്‌ക്കാന്‍ കഴിയാതെ ഇപ്പോഴും തുടര്‍ന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഭ്രാത്മകതകള്‍ രൂപെപ്പെട്ടതിന്റെ കാരണമെന്താവും? ആ ഒരന്വേഷണം പലപ്പോഴുമെത്തി നില്‍ക്കുന്നത്‌ സര്‍വ്വജ്ഞാനങ്ങള്‍ക്കും അപ്പുറത്ത്‌ മൂടിക്കിടക്കുന്ന ഒരു മഹാസത്യത്തിന്റെ സാധ്യത ജീവിതത്തിലുടനീളം അവശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഭയത്തില്‍ തന്നെയാണ്‌ .

"My Apology About this Book" എന്ന തന്റെ ആത്മകഥയുടെ ആമുഖത്തില്‍ ബര്‍ണാഡ്‌ഷാ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ഒരേ കാലഘട്ടത്തില്‍ ജീവിക്കുന്ന ശരാശരി മനുഷ്യരുടെയെല്ലാം അനുഭവങ്ങളും സമാന സ്വഭാവമുള്ളവയായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റാരെപ്പോലെയും എന്റെ അറിവുകള്‍ക്കും ധാരണകള്‍ക്കും കാഴ്ചപ്പാടുകള്‍ക്കും നിമിത്തമായിത്തീര്‍ന്ന പ്രധാന ഘടകങ്ങളായി ഞാന്‍ വിചാരിക്കുന്നത് ആഴത്തില്‍ സ്പര്‍ശിച്ച അനുഭവങ്ങള്‍, എന്റെ എക്കാലത്തേയും അഹങ്കാരമായ്‌ ഞാന്‍ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ചെങ്ങാത്തങ്ങള്‍, അവരുമായ്‌ നടത്തിയതും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമായ കലഹങ്ങള്‍ പങ്കുവെക്കലുകള്‍. ദൂരെ നിന്നോ അടുത്തുനിന്നോ ഒക്കെയായ്‌ എന്നെ സ്വാധീനിച്ച വ്യക്തികള്‍, യാത്രകള്‍, സംഭാഷണങ്ങള്‍, ഏറ്റവും സ്വകാര്യവും വൈയക്തികവുമായ എന്റെ വായനാനുഭവങ്ങള്‍. ഞാന്‍ കടന്നുപോകുന്ന വഴികളിലെ പ്രത്യാക്ഷവും പരോക്ഷവുമായ കാഴ്ചകള്‍ എന്നിവയൊക്കെത്തന്നെയാണ്‌. ഒരു വ്യക്തിയെ രൂപെപ്പെടുത്തിയ, ഒരു ചിന്തയ്ക്കോ, കാഴ്ചപ്പാടിനോ ഒക്കെ കാരണമായിത്തീര്‍ന്ന അത്തരം ഘടകങ്ങളില്‍ നിന്ന് പ്രസക്തമെന്ന് തോന്നുന്ന ചിലത്‌ പങ്കുവെക്കുക എന്നതാണ്‌ എന്റെ ഈ പുതിയ ബ്ലോഗിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം. സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ട എല്ലാ പരിമിതികളോടും കൂടി മാത്രമേ ഇത് വായിക്കാവൂ എന്നതാണ്‌ എന്റെ ഒരപേക്ഷ.